9-6-23 Ella with Santa Promo9-6-23 Frankie with Santa Promo9-6-23 Jaeger with Santa Promo11-6-22 Layla Hofberger with Santa  Finals11-6-22 Santa with Raider Byrd FINALS11-27-22 Santa with Frankie  FINALS11-27-22 Santa with Jake and Jack FINALS12-19-21 McWilliams Family12-19-21 Watson Family12-22-21 Preston with Santa12-22-21 Raider with Santa